Έναρξη συνεργασίας με το ιχθυοπωλείο – ψητοπωλείο »ΜΗΧΑΝΙΩΤΗΣ»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Ξεκίνησε η συνεργασία της 4tessera με το ιχθυοπωλείο – ψητοπωλείο »ΜΗΧΑΝΙΩΤΗΣ». Η συνεργασία περιλαμβάνει promotion plan για το 2019, coaching προσωπικού και βελτίωση της ηλεκτρονικής εικόνας της επιχείρησης.

Ευχαριστούμε τον κο Κιουμουρτζή Παύλο για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει.