16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Στα πλαίσια της υποστήριξης των εκδηλώσεων που διοργανώνει πάντα με επιτυχία η INSURANCE INNOVATION, παρουσιάστηκε στα στελέχη της εταιρίας, η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ βασισμένη σε συστήματα χορηγιών.

Το νέο σύστημα απέδειξε τη δυναμική του με άμεσα αποτελέσματα στο συνέδριο της Ρόδου και είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει ισχυρή βάση στήριξης στα επόμενα χρόνια.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κο Αριστείδη Βασιλειάδη, ιδιοκτήτη της INSURANCE INNOVATION, για τη συνεργασία και την ένθερμη υποστήριξη των καινοτόμων ιδεών, δικαιώνοντας απόλυτα με αυτόν τον τρόπο, την επωνυμία της εταιρίας του.