ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Ξεκίνησε η συνεργασία της Συμβουλευτικής Εταιρίας 4tessera με τμήμα του δικτύου Πρατηρίων Καυσίμων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ – ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ.

Με έμφαση στην επιλογή και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και με αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση των εργασιών των πρατηρίων, η ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ, αποδεικνύει στην πράξη ότι πρωτοπορεί όχι μόνο στα προϊόντα της αλλά και στον τρόπο οργάνωσής της.

Ευχαριστούμε την κα Ανθή Χατζοπούλου, Διαχειρίστρια του Δικτύου ΕΚΟ, για την μεθοδικότητα, την αισιοδοξία και την υψηλού επιπέδου συνεργασία της.