Η 4tessera για λογαριασμό της εταιρίας Arcus Real Estate οργάνωσε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας του σύγχρονου Συμβούλου Ακινήτων. Η παρουσίαση του νέου αυτού τρόπου εργασίας ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2020, με εκτεταμένες διαδικτυακές συναντήσεις λόγω και των νέων συνθηκών που επιβάλει η πραγματικότητα του covid19.

Έτσι σήμερα η Arcus μπορεί υπερήφανα να ισχυρίζεται ότι αποτελεί την πιο σύγχρονη, την πιο δυναμική και την πιο αναπτυσσόμενη εταιρία στον κλάδο του Real Estate στη Β. Ελλάδα.
Ευχαριστούμε τους κ.κ. Ανδρέα και Αντώνη Λούγκα για την εμπιστοσύνη τους και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, για την γρήγορη ανταπόκρισή τους, που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη και πιστή εφαρμογή των διαδικασιών και την άμεση αύξηση της αποδοτικότητάς τους.