Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Leadership σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας FIVA – Φυτώρια Βασιλειάδη. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 5 εβδομάδων και οργανώθηκε με case studies από την εσωτερική εργασιακή καθημερινότητα του οργανισμού. Στηρίχθηκε στη μέθοδο των ανεξάρτητων ενεργειών του κάθε στελέχους που μέσα από συντονισμό καταλήγουν σε κοινή γραμμή και πολιτική. Σκοπός του προγράμματος ήταν η αποφυγή του micromanagement και η εφαρμογή μιας νέας ’’think big’’ φιλοσοφίας.