ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Ξεκίνησαν κλειστά τμήματα, τεσσάρων ατόμων το κάθε ένα, για στελέχη της Arcus Real Estate, στα οποία οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν το personal digital setting στα social media και ειδικότερα στο Linkedin. Οι συναντήσεις έχουν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα με μορφή workshop.

Σκοπός των συναντήσεων είναι τα στελέχη να δημιουργήσουν υψηλό επαγγελματικό ψηφιακό προφίλ και να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του real estate σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 10 ωρών, αναπτύσσεται προσωπικά για το κάθε στέλεχος και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουλίου.