Η εταιρία Arcus Real Estate επεκτείνεται ενεργητικά με τη δημιουργία και 3ου γραφείου στη Θεσσαλονίκη με τη μέθοδο του franchise. Ήταν μεγάλη μας τιμή να αναλάβουμε τη δημιουργία του φακέλου franchise της επιχείρησης αλλά και όλη την εσωτερική οργάνωσή της.
Με την διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της και την ισχυροποίησή της σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και ψηφιοποιημένες λειτουργίες, καθώς επίσης και με την υποστήριξη της 4tessera, η εταιρία Arcus Real Estate φιλοδοξεί να παίξει ηγετικό ρόλο όχι μόνο στη Βόρεια και Νότια Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια, σε Ρωσία και Κίνα.
Σχετικά με την ARCUS Real Estate μπορείτε να επισκεφθείτε το εταιρικό website:
https://www.arcusrealestate.gr/