Με σκοπό οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές της ΑΧΑ να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες, προσαρμόστηκε στις ανάγκες τους και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, το νέο μοντέλο ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Όλος ο τρόπος ψηφιακής εργασίας τους, παρουσιάστηκε σε 6 συνεχόμενες διαδικτυακές συναντήσεις, στα στελέχη Β. Ελλάδας της ΑΧΑ, που τον αγκάλιασαν με θέρμη και τον ενσωμάτωσαν άμεσα στην καθημερινότητά τους.

Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση Πωλήσεων κου Τάσου Παυλίδη, ιδιαιτέρως την κα Αλμπανίδου Δέσποινα αλλά και όλα τα στελέχη πωλήσεων, για την ενθουσιώδη υποδοχή και για τη διαρκή τους στήριξη.