Νέα Cloud Εφαρμογή για την INSURANCE INNOVATION

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η νέα cloud εφαρμογή που δημιούργησε η 4tessera για την Insurance Innovation. Η νέα εφαρμογή θα συμβάλει στην ακόμη καλύτερη οργάνωση της εταιρίας, που έχει σκοπό πάντα να παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε στοχευμένα κοινά για τους πελάτες της. Η Insurance Innovation δικαιολογεί απόλυτα το όνομά της καινοτομώντας και πάλι, συνδέοντας τις ήδη υπάρχουσες ψηφιακές της πλατφόρμες με το cloud της εταιρίας Appsheet. Η ολοκλήρωσή της, προβλέπεται το φθινόπωρο του 2020.