Με υπερβολικά χαμηλό κόστος, η 4tessera δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών να οργανώσουν τη δική τους ψηφιακή πλατφόρμα τηλεκπαιδεύσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@4tessera.gr