Νέο Μοντέλο Εξυπηρέτησης στα Πρατήρια Καυσίμων της ΕΚΟ

Στα πλαίσια της συνεργασίας της Συμβουλευτικής Εταιρίας 4tessera με τμήμα του δικτύου Πρατηρίων Καυσίμων της ’’Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια – ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., που προχωρά αισίως στην 3η χρονιά, ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του νέου ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ που παρουσιάζει ήδη υψηλά αποτελέσματα. Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο AVALON, έγινε αποτίμηση της όλης προσπάθειας και με τη συμμετοχή όλων των εργαζόμενων των επιλεγμένων πρατηρίων, αναπτύχθηκαν μέθοδοι αντιμετώπισης των ζητημάτων που προκύπτουν στην πράξη.

Ευχαριστούμε την κα Ανθή Χατζοπούλου, Διαχειρίστρια του Δικτύου ΕΚΟ καθώς και το σύνολο του προσωπικού που συμμετείχε στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών των πρατηρίων για την θέρμη με την οποία περιέβαλαν όλο το project και το οδήγησαν σε άμεση επιτυχία!