ΜΑΪΟΣ 2021

Πρόγραμμα 6μηνης διάρκειας με σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονων κατευθύνσεων επιχειρηματικότητας, απευθυνόμενο σε Στελέχη Διαχείρισης Αποθήκης, υλοποίησε ο ΣΒΕ (Συνδέσμος Βιομηχανιών Ελλάδος).

Τη διοργάνωση του προγράμματος ανέλαβε το ΚΕΚ EDISINET, ενώ η 4tessera ανέλαβε την Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για οκτώ (8) ωφελούμενους.

Ευχαριστούμε την κυρία Μαίρη Τριακοσάρη για την υποστήριξή της σε όλη τη διαδικασία.