ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα για την προώθηση της απασχόλησης που απευθύνεται σε 36.500 υπαλλήλους Δήμων, Περιφερειών, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων συναφών φορέων με τίτλο ’’Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών Οργανισμών και Επιχειρήσεων’’. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 6 μηνών και υλοποιήθηκε από το ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ενώ στην 4tessera ανατέθηκε η κατάρτιση δύο τμημάτων αποτελούμενα από 50 άτομα συνολικά.

Ευχαριστούμε τον Διευθυντή του ΚΕΚ κύριο Αλέξανδρο Τσαούσογλου και όλη την ομάδα υποστήριξης Ντόρα, Νένα και Έλσα για την άψογη συνεργασία.