Ολοκληρώθηκαν οι δύο Κύκλοι Εκπαίδευσης (Α’ Basic Training και Β’ Advanced Training) για στελέχη της ARCUS Real Estate

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Επενδύοντας συνεχώς στον παράγοντα άνθρωπο, η ARCUS Real Estate συνεχίζει να εφοδιάζει το ανθρώπινο δυναμικό της με σύγχρονα εργαλεία.

Ενσωματώνοντας διαρκώς νέες μεθόδους και σκοπεύοντας στη βελτίωση των γνώσεων, αλλά κυρίως στην εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, η www.4tessera.gr διοργάνωσε και ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο κύκλους εκπαίδευσης (Α’ Basic Training και Β’ Advanced Training) διάρκειας δύο μηνών για τα στελέχη και των τεσσάρων γραφείων της ARCUS.

Με τον τρόπο αυτόν, η ARCUS Real Estate υλοποιεί σταδιακά το όραμά της, που δεν περιορίζεται στον ηγετικό της ρόλο στην Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται σε Βαλκάνια, Ρωσία και Κίνα.

Σχετικά με την ARCUS Real Estate μπορείτε να επισκεφθείτε το εταιρικό website:

https://arcusrealestate.gr/